LOTERIJ

De loterij die we het afgelopen jaar hebben gehouden eindigt officieel op 15 november 2018. Ondanks het enorme aantal mensen dat een lot heeft gekocht, is het ons net niet gelukt om de benodigde 7500 loten te verkopen. We vinden dat ontzettend jammer. De wettelijke looptijd van de loterij bedroeg 6 maanden, die termijn mogen we niet verlengen. Ook mogen we de loten niet ‘laten staan’ voor een nieuwe loterij, we zijn wettelijk verplicht deze nu te beëindigen en af te handelen.

Voor de stichting was de loterij toch een groot succes, niet alleen door de duizenden positieve reacties die wij hebben ontvangen, maar ook omdat wij een groot bedrag aan donaties hebben ontvangen. Geweldig! Wij bedanken u daarvoor zeer.
De afhandeling van de loterij zal ongeveer 2 weken in beslag nemen; de mensen die een lot hebben gekocht ontvangen hun aankoopbedrag terug op hun rekening, de mensen die hun lot hebben gedoneerd ontvangen van ons nog afzonderlijk bericht.

De Witte Swaen dobbert nu vrolijk in het dokje in de haven van Harlingen. Na 1 april 2019 gaan we weer open voor publiek. Wij treffen u dan graag in ons centrum en op ons schip.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw deelname aan onze loterij en uw enthousiasme voor ons project.

Met warme Barentszgroet,

Het loterijteam.