HARLINGEN

Harlingen, de maritieme hoofdstad van Friesland.

Rond 1590 was Harlingen een gehucht met een fort en een kleine haven. Vijfentwintig jaar later, rond 1615, was het fors uitgebouwd. Harlingen was een stervormige vesting geworden met twee havens, de Noorder- en de Zuiderhaven, zeven windmolens en een scheepswerf! Er werd druk handel gedreven. Zeeschepen voeren af en aan. Veel is er bewaard gebleven. Harlingen is een mooi stadje. Het heeft veel Rijksmonumenten en een “levendige” haven waar de “bruine vloot” af- en aanzeilt. Ook is er een visserijhaven. Vanuit Harlingen zijn er veerdiensten naar Vlieland en Terschelling.