DONEREN

Ja, ik wil een bijdrage leveren!

We zijn blij met elke vorm van sponsoring
Ons unieke project wordt geheel door vrijwilligers gerealiseerd. Voordat we van wal kunnen steken en de zeilen kunnen hijsen, stroomt er nog heel veel water door de Waddenzee.
Iedere euro is voor ons een welkome bijdrage.

Wij zijn een ANBI-erkende stichting,(Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw (particuliere) giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.
Als u hier vragen over hebt, dan beantwoorden wij die graag.
info@dewillembarentsz.nl

Een klein of groot bedrag, het krijgt een goede bestemming.
We bedanken u heel hartelijk!