DONEREN

Ja, ik wil, ook anders dan het kopen van een lot, een bijdrage leveren!

We zijn blij met elke vorm van sponsoring. Ons unieke project wordt geheel door vrijwilligers gerealiseerd. Voordat we van wal kunnen steken en de zeilen kunnen hijsen, stroomt er nog heel veel water door de Waddenzee. Iedere euro is voor ons een welkome bijdrage.

Wij zijn een culturele ANBI-erkende stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw (particuliere) giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Als u hier vragen over hebt, dan beantwoorden wij die graag. info@dewillembarentsz.nl

Een klein of groot bedrag, het krijgt een goede bestemming.
We bedanken u heel hartelijk!