Disclaimer

Disclaimer

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend, noch wordt voor deze informatie aansprakelijkheid aanvaard door Stichting Expeditieschip Willem Barentsz. De op deze website gecommuniceerde prijs van een lot bedraagt €27,50,-. De Stichting Expeditieschip Willem Barentsz heeft het recht om fouten op de website te herstellen. De eventuele fouten op deze website maken geen deel uit van enige overeenkomst tussen de Stichting en een deelnemer. Toezicht op de loterij wordt uitgeoefend door notaris mr. H.J. Hettema van notariskantoor Jelsma Koelma uit Harlingen, zijn advies bindend.

Uitslagen

Via de website, maar ook middels het sturen van berichten (email/sms/push etc.) van de trekking gepubliceerd en kunnen spelers lotnummers etc. controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. De onder toezicht van de notaris vastgestelde uitslagen gelden als definitieve uitslag.

Beperking van aansprakelijkheid

Stichting Expeditieschip Willem Barentsz is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met Informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Tevens kan Stichting Expeditieschip Willem Barentsz niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de websites, betaalsystemen of apps.

Vergunning

Voor de loterij is vergunning verstrekt door de Kansspelautoriteit onder nummer 13386. De aanvang van de loterij is vastgesteld op 7 Juli 2019 en de trekking op 7 Januari 2020.